MRA-5Q - Rádiový analyzátor

Jedná se o speciální přijímač rádiových signálů, určený k detekci radiového odposlechu v kmitočtovém pásmu 34 až 5900 MHz. Rychlá a podrobná kontrola rádiového spektra se provádí přes speciální počítačový software Q-Master 5000, kde je možnost selektivní analýza rádiových signálů. Z grafických výstupů systému QM5000 lze vyhodnotit i přítomnost jinak velmi obtížne identifikovatelných systémů jako jsou WiFi, DECT, GSM atd.

Detekce: rádiové odposlechy, GSM odposlechy, bezdrátové kamery, WiFi vysílače, DECT