Šifrování MT CryptoSmart na cestě do budoucnosti

Společnost Thales vytvořila první reálnou aplikaci postkvantové kryptografie ve své stěžejní bezpečné mobilní aplikaci "Cryptosmart", která využívá 5G Sim pro PQC

Společnost Thales vytvořila první reálnou aplikaci postkvantové kryptografie (PQC) ve své vlajkové bezpečné mobilní aplikaci "Cryptosmart", která využívá 5G SIM pro PQC. V pilotním projektu byla hybridní kryptografie (pre a postkvantová kryptografie) použita v telefonním hovoru mezi dvěma zařízeními k ochraně informací vyměňovaných během hovoru. Společnost Thales investovala a testovala postkvantové technologie kybernetické bezpečnosti v průběhu posledních deseti let, aby se připravila na tyto nové hrozby.

I když dnešní prototypy kvantových počítačů ještě zdaleka nepředstavují hrozbu pro kryptografii s veřejným klíčem, je nezbytné začít zkoumat odolná řešení. Existuje například varianta útoků typu "uložit nyní, dešifrovat později", která spočívá v ukládání dnes vyměňovaných dat a zpráv za účelem dešifrování těchto zpráv, jakmile budou k dispozici kvantové počítače. To znamená, že většina zabezpečení digitální infrastruktury založená na kryptografii s veřejným klíčem (PKC) může být již nyní zranitelná vůči kvantovému útoku.

I když dnešní prototypy kvantových počítačů ještě zdaleka nepředstavují hrozbu pro kryptografii s veřejným klíčem, je nezbytné začít zkoumat odolná řešení. Existuje například varianta útoků "uložit nyní, dešifrovat později", která spočívá v ukládání dnes vyměňovaných dat a zpráv za účelem dešifrování těchto zpráv, jakmile budou k dispozici kvantové počítače. To znamená, že většina zabezpečení digitální infrastruktury založená na kryptografii s veřejným klíčem (PKC) může být již nyní zranitelná vůči kvantovému útoku.


Takové hrozby jsou relevantní pro scénáře zahrnující vysoce citlivé informace, jako jsou utajované informace vyměňované prostřednictvím šifrovaného telefonního hovoru. Společnost Thales pro řešení těchto hrozeb vytvořila zkušební koncept, aby otestovala škálovatelnost a kvalitu svých řešení, která sahají od SIM karet 5G až po software pro bezpečnou komunikaci. Toto první reálné kvantově chráněné mobilní řešení, které kombinuje aplikaci "Cryptosmart" společnosti Thales a její 5G SIM kartu, využívá hybridní kryptografii podle doporučení NIST (National Institute of Standards and Technology).

Algoritmus "CRYSTALS-Kyber", jeden ze čtyř algoritmů vybraných NIST, je algoritmus PQC nativně implementovaný v kartě 5G SIM a používaný aplikací Cryptosmart k šifrování komunikace.