Stíněné komory - Faradayovy klece

Problematikou odstínění rušivých vlivů se lidstvo zabývá od 60. let 20. století. Důvodem byly problémy v komunikaci mezi subjekty či zařízeními ve vojenské a kosmické oblasti. Od počátku 80. let se datuje značný rozvoj mikroprocesorové a komunikační techniky v průmyslové i terciární sféře, což s sebou přineslo problémy s rušením elektrických spotřebičů. V současné době se problematika EMC stínění dotýká prakticky všech a všeho nacházejícího se v elektromagnetickém prostoru.

Diagnostické zobrazovací techniky jsou nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí zdravotní péče s pozoruhodným růstem v posledních desetiletích. Vývoj magnetických rezonancí v 70. letech minulého století byl výrazným mezníkem pro instalace jiného druhu komor označovaných jako MRI komory.

Další možností ochrany měřících či zobrazovacích zařízení jsou systémy aktivní kompenzace – anulování magnetického pole. Tato metoda je nákladově efektivní doplnění případně úplné nahrazení pasivního magnetického stínění. Tato metoda je vhodná zejména pro elektronovou mikroskopii a nanotechnologie.