Prohlídky proti odposlechu a bezpečná kancelář

V případě jakéhokoliv podezření na možnou instalaci nelegálních odposlechových prostředků doporučujeme provést prohlídku proti odposlechu napadených prostor (dále pak OTP – Obranně technickou prohlídku) s cílem vyhledání a případné odstranění této techniky.

Vhodný typ prohlídky (= účinnost, = použité technologie, = cena) je stanoven na základě konzultace s obchodním oddělením společnosti. Základním kritériem pro výběr vhodného typu prohlídky je možný typ případně použitého odposlechu nebo již přesně stanovený požadavek zákazníka.

Pro jednodušší orientaci je možné uvést pravděpodobnostní vyjádření úspěšnosti jednotlivých typů prohlídek: (množina všech druhů odposlechových prostředků = 100% - od nejjednodušších až po nejsložitější)

Probin základní prohlídka proti odposlechu - účinnost 70-80% - je určena zejména těm subjektům, kteří odhadují riziko použití pouze těch nejjednodušších odposlechových prostředků 

Probin kompletní prohlídka proti odposlechu - účinnost 99% - je určena zejména těm subjektům, jejichž požadavky na bezpečnost jsou velmi vysoké a u nichž je riziko napadení sofistikovanými prostředky vysoce pravděpodobné

Probin bezpečná kancelář - účinnost 100% - je určena zejména těm subjektům, kteří chtějí být chráněni dlouhodobě, nejsou schopni či nemohou zcela dodržovat požadovaná režimová opatření.

Účinnost jednotlivých typů prohlídek je převzata ze zahraničních zdrojů, účinnost služby Probin Bezpečná kancelář vychází z více než 15-ti letých statistik společnosti PROBIN s.r.o.

Kontrola elektronických předmětů pomocí rentgenu

Jako první v republice umíme odhalit skryté prostředky bez rozebrání předmětu pomocí rentgenu.

Velikost odposlechových zařízení se neustále zmenšuje a také se znovu objevují štěnice v mobilních telefonech, prodlužovacích šňůrách, mikrofonech, diktafonech, SD kartách, platebních kartách a dalších produktech každodenní potřeby.

Některé předměty ale není možné bez jejich poškození, ztráty záruky či úplného zničení rozebrat a zjistit, zda obsahují skrytá zařízení či ne.

V současnosti je jediná možná cesta vedoucí k jejich odhalení průmyslový rentgen.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím našeho bezpečnostního specialistu telefonicky na +420 603 246 951 nebo na email schmidt@probin.cz

Zápis ochranných známek

V oblasti ochrany proti odposlechu působí několik společností, které nabízejí své služby pod stejným označením jako společnost Probin s.r.o. Převzaly naši dlouhodobě používanou terminologii  Základní, Kompletní a Bezpečná kancelář pro nabízení svých služeb, nicméně  ve většině případů tyto společnosti nedisponují obdobnou technologií, kterou používáme  a pod výše uvedenými názvy se ve skutečnosti skrývají služby úplně jiné.

Jelikož názvy služeb používá společnost Probin s.r.o.  dlouhodobě a za jejich rozsah a kvalitu ručí, rozhodla se změnit terminologii na Probin Základní, Probin Kompletní a Probin Bezpečná kancelář. Obsah služeb a jejich kvalita zůstávají nezměněny a současně byly nově zvolené názvy služeb zapsány jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.