Stínící barvy

Stínící barvy vytvoří na povrchu stěn vodivý povlak, který znesnadňuje průnik signálů skrz stěny místnosti. Stínící barvy jsou doporučeny pro odstínění stěn, stropů, ale i podlah. Nátěr na vhodně vybraném místě (obvykle plně dostačuje oblast kolem oken) účinně zkracuje dosah rádiových vysílačů. Stínící barvy slouží pro ochranu před vysokofrekvenčními (HF) signály a / nebo proti nízkofrekvenčním (LF) elektrickým polím. Typické oblasti aplikace jsou důvěrné prostory jako jednací místnosti, kanceláře, obytné místnosti nebo ochrana celých budov. Stínící účinnost těchto barev dosahuje úrovně až 40dB.