Prostředky permanentní ochrany

Mnoho zákazníků vyžaduje, aby ochrana proti odposlechu neprobíhala jen formou provádění prohlídek, ale aby byli chráněni trvale. K tomuto účelu byla vyvinuta celá řada přístrojů a zařízení, které buďto odposlech přímo zamezují nebo o jeho provádění pouze obsluhu informují. Obecně se tyto prostředky nazývají Prostředky permanentní ochrany.

I v této oblasti však platí, že je nutné používat jen opravdu profesionální přístroje a že je nutné provádět jejich kontrolu a nastavení.

Pro správný výběr technologie je třeba si velmi pečlivě zvážit proti jakým rizikům je nutné se chránit, do jaké míry je možné použitou technologii prezentovat a jaké jsou technické znalosti a schopnosti obsluhy. V naší praxi jsme se již mnohokrát setkali s případy nevhodně použitých technologií, používání nefunkčních a zastaralých zařízení, které nebyly kontrolovány ode dne nasazení.

Vždy je však nutné si uvědomit, že je to zejména uživatel a jeho celkový přístup k problematice, kdo o celkovém výsledku ochrany rozhoduje. Není-li na straně uživatele ochota přizpůsobit se bezpečnostním opatřením, je každá investice do této oblasti zbytečná.   

Pro uživatele, kteří vyžadují opravdu profesionální ochranu s minimálním dopadem na jeho pohodlí doporučujeme instalaci stíněné komory v designu Jednací místnost.