Proč se chránit, kdo se má chránit

Stále více firem si uvědomuje hrozby spojené s problematikou ochrany proti odposlechu a proto se ochrana proti odposlechu stala pro mnohé organizace nedílnou součástí standardních bezpečnostních opatření.

Nemožnost trestního postihu soukromých subjektů provádějících odposlech včetně problematického odhalení pachatele, vysoká nabídka cenově dostupných odposlechových prostředků na trhu, bezpečnostní "díry" používaných elektronických zařízení, neustále rostoucí počet "policejních" odposlechů výrazně zvyšují rizika nasazení odposlechu prakticky na každého z nás.

Prakticky každý podnikatelský subjekt disponuje informacemi, které jsou pro jeho další fungování klíčové. Je zřejmé, že riziko použitého odposlechu roste s významem tohoto subjektu. Není však ale možné říci, že nikomu toto riziko nehrozí. Z naší praxe jsou známy případy, kdy bezvýznamná shoda náhod odstartovala sérii událostí, která končila masivním nasazením odposlechových prostředků.

I v této oblasti platí, že prevence je výrazně levnější než likvidace následků.

Dle dlouhodobých statistik společnosti PROBIN dochází k nalezení odposlechového prostředku přibližně v každé 25. kanceláři (tato statistika je platná pro jednorázově prováděné prohlídky, u společností, které využívají projekt Probin Bezpečná kancelář nedošlo za 15 let fungování tohoto projektu ani k jednomu incidentu).