Zápis ochranných známek

V oblasti ochrany proti odposlechu působí několik společností, které nabízejí své služby pod stejným označením jako společnost Probin s.r.o. Převzaly naši dlouhodobě používanou terminologii  Základní, Kompletní a Bezpečná kancelář pro nabízení svých služeb, nicméně  ve většině případů tyto společnosti nedisponují obdobnou technologií, kterou používáme  a pod výše uvedenými názvy se ve skutečnosti skrývají služby úplně jiné.

Jelikož názvy služeb používá společnost Probin s.r.o.  dlouhodobě a za jejich rozsah a kvalitu ručí, rozhodla se změnit terminologii na Probin Základní, Probin Kompletní a Probin Bezpečná kancelář. Obsah služeb a jejich kvalita zůstávají nezměněny a současně byly nově zvolené názvy služeb zapsány jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.