FLIR B335 - Termovizní kamera

Termovizní kamera FLIR B335 se používá pro vyhledávání aktivních i pasivních odposlechových prostředků na základě jejich tepelného vyzařování. Tato termovizní kamera je díky své vysoké teplotní citlivosti dosahující až 0,05°C schopna odhalit skryté a kamuflované odposlechové prostředky, které nemusí být odhaleny pomocí jiných metod vyhledávání.

Detekce: rádiové odposlechy, GSM odposlechy, mikrodiktafony, mikrokamery, drátové (linkové) mikrofony