Prohlídky proti odposlechu - Bezpečná kancelář

V případě jakéhokoliv podezření na možnou instalaci nelegálních odposlechových prostředků doporučujeme provést prohlídku napadených prostor (dále pak OTP – Obranně technickou prohlídku) s cílem vyhledání a případné odstranění této techniky.

Vhodný typ prohlídky (= účinnost, = použité technologie, = cena) je stanoven na základě konzultace s obchodním oddělením společnosti. Základním kritériem pro výběr vhodného typu prohlídky je možný typ případně použitého odposlechu nebo již přesně stanovený požadavek zákazníka.

Pro jednodušší orientaci je možné uvést pravděpodobnostní vyjádření úspěšnosti jednotlivých typů prohlídek: (množina všech druhů odposlechových prostředků = 100% - od nejjednodušších až po nejsložitější)

Základní prohlídka - účinnost 70-80% - je určena zejména těm subjektům, kteří odhadují riziko použití pouze těch nejjednodušších odposlechových prostředků 

Standardní prohlídka - účinnost 95% - je určena zejména těm subjektům, kteří již uvažují i o použití vysoce sofistikovaných druhů odposlechových prostředků

Kompletní prohlídka - účinnost 99% - je určena zejména těm subjektům, jejichž požadavky na bezpečnost jsou velmi vysoké a u nichž je riziko napadení sofistikovanými prostředky vysoce pravděpodobné

Bezpečná kancelář - účinnost 100% - je určena zejména těm subjektům, kteří chtějí být chráněni dlouhodobě, nejsou schopni či nemohou zcela dodržovat požadovaná režimová opatření.

Účinnost jednotlivých typů prohlídek je převzata ze zahraničních zdrojů, účinnost služby Bezpečná kancelář vychází z více než 13-ti letých statistik společnosti PROBIN s.r.o.