Aktivní kompenzace

Pro specifické účely ochrany zařízení proti účinkům magnetického pole byly vyvinuty systémy aktivního stínění pro potlačení magnetického pole. Nejčastějším příkladem jejich použití je ochrana elektronových mikroskopů. Jedná se o cenově velice efektivní systém ochrany.

Systém je tvořen dvěma (třemi) kabelovými smyčkami umístěných ve dvou (třech) osách okolo stíněného zařízení, senzorem umístěným u stíněného zařízení a řídící jednotkou. V reálném čase je vyhodnocováno rušivé magnetické pole, které je následně potlačováno  opačným polem generovaným  systémem aktivního stínění.

Aktivní stínění lze zabudovat do stěn celé místnosti nebo využít mobilní konstrukci okolo stíněného zařízení.

V případě požadavku investora je možné provést individuální nastavení parametrů řídící jednotky.