Typy rizik = typy prohlídek

  • Základní prohlídka – účinnost 70-80% 

Základní prohlídka je zaměřena na vyhledání odposlechových prostředků, které se v praxi používají nejčastěji, jsou nejsnáze dostupné na trhu a jejich instalace bývá poměrně rychlá a jednoduchá.

 

  • Standardní prohlídka – účinnost 95%

 Standardní prohlídka je určena pro klienty, u nichž je pravděpodobnost použití sofistikovaných odposlechových technologií vysoká nebo kteří chtějí získat velmi vysokou jistotu. Technici společnosti používají oproti Základní prohlídce navíc „detektor nelineárních přechodů“, který umí odhalit i odposlechové prostředky, které nejsou v daný okamžik aktivní. Postupy, používané při tomto typu prohlídky se překrývají, aby se minimalizovalo riziko neodhalení odposlechových prostředků pracující na pomezí mezi 2 měřícími metodami. Průměrná rychlost prováděných prací je cca 10m2 za hodinu práce 2 vyškolených techniků.

 

  •  Kompletní prohlídka - účinnost 99%

Kompletní prohlídka je určena zejména klientům, pro které je i provedení standardní prohlídky nedostatečné a požadují zvýšit pravděpodobnost odhalení odposlechových prostředků na 99%. Tato prohlídka je nadstavbou Standardní prohlídky, která je rozšířena o kontrolu pomocí termokamery. 

 

  • Bezpečná kancelář – nejvyšší účinnost je prevence - 100%

                           

Pro klienty, u nichž je vysoká četnost jednání a z jakéhokoliv důvodu nemohou dodržovat základní režimová opatření je vhodný následující balíček služeb:

Bezpečná kancelář je speciální balíček sestavený za účelem realizace pravidelných preventivních prohlídek proti odposlechům.

Balíček totiž obsahuje čtyři odposlechové prohlídky (jednu kompletní + tři základní) v zajímavém cenovém zvýhodnění.

Bezpečná kancelář obsahuje:

  • 1 x kompletní prohlídka proti odposlechu
  • 3 x základní odposlechová prohlídka

Tento model využívají zejména ti klienti, kteří jsou si vědomi bezpečnostních rizik a zařadili problematiku ochrany proti odposlechu mezi běžné bezpečnostní standardy. Tento model maximalizuje účinek z prováděných prohlídek při minimalizaci finančních nákladů se službou spojených.