Systém CryptoSmart

Systém Cryptosmart představuje komplexní ochranu veškeré hlasové, SMS a datové komunikace probíhající mezi mobilními terminály (mobilní telefony, PC), telefony pevné linky a datovými servery.

Hlasová, SMS i datová komunikace je u mobilních terminálů zajištěna ve formě přenosu šifrovaných dat prostřednictvím mobilních síťí jako jsou GPRS, EDGE, UMTS, HSPA a nebo datových síťí Wifi. Komunikace v systému Cryptosmart je umožněna pouze osobám patřícím do uzavřené skupiny uživatelů.

Základním prvkem celého systému je Cryptosmart Gateway. Jedná se o server, přes který proudí veškerá komunikace ve formě dat. Gateway umožňuje bezpečné propojení všech mobilních terminálů uzavřené skupiny uživatelů a jejich vzájemnou komunikaci.

Každý mobilní terminál a Gateway je vybaven Cryptosmart kartou, na které probíhají veškeré šifrovací operace a autentizace jednotlivých uživatelů. Nejedená se tedy pouze o softwarové šifrování.

Dalším důležitým prvkem systému je Cryptosmart CardManager. V této správcovské stanici (PC) je prováděna správa Gatewaye a mobilních terminálů. Dochází k vytváření nových skupin uživatelů, přidávání uživatelů, popř. jejich rušení. V případě ztráty nebo krádeže terminálu je umožněno vzdálené zablokování terminálů a vymazání dat.

Pro mobilní komunikaci v systému Cryptosmart lze použít buď smatrphone Samsung Galaxy S5 nebo šifrovací mobilní telefony S:Phone či Hoox m2 vyrobené pouze pro tyto účely. V případě použití různých telefonů v rámci 1 či více skupin jsou tyto telefony navzájem kompatibilní.