Proč nám důvěřovat

Služby ochrany proti odposlechu vyžadují partnera, kterému musíte 100% důvěřovat. Společnost PROBIN s.r.o. si tuto důvěru zasloužila již u více než 1.000 zákazníků, kterým provedla více než 2.750 prohlídek. Jen za posledních 5 let se jedná o  1.280 realizovaných prohlídek.

Vysoký počet realizovaných zakázek má vliv i na techniku používanou při prohlídkách – díky jejímu vysokému namáhání dochází k velmi časté obměně a díky tomu používáme jen nejmodernější dostupné technické prostředky.

Základním krédem je poskytování profesionálních služeb prováděných s maximální diskrétností, loajalitou a pečlivostí.

Na území České republiky není možné provádět specializovaná školení techniků ( v ČR se vyrábějí pouze jednodušší formy odposlechu, zatímco všechny složitější odposlechové prostředky se k nám importují) a proto se jezdí technici školit do zahraničí (Holandsko, Německo, Francie, Rusko), kde se seznamují s jejich nejnovějšími typy a zejména pak s reálnými způsoby jejich odhalování.

Jako jediní v České a Slovenské republice disponujeme 3 soupravami vybavení, což nám umožňuje realizovat až 3 zakázky současně. Větší počet vyškolených techniků nám zároveň dovoluje velmi pružně reagovat na požadavky našich zákazníků (v případě potřeby jsme schopni zakázku realizovat prakticky ihned, zároveň jsme schopni zakázky řešit dle časových potřeb zákazníka – ve dne, v noci, o víkendech).

Jsme přesvědčeni, že i 18 let poskytování služeb je dostatečnou zárukou kvality, odbornosti a loajality.