Systém Cryptosmart - typické příklady využití

Bezpečné volání mezi terminály

 

Hlasová komunikace je založena na VOIP (Voice over Internet Protocol) technologii, což znamená přenos hlasu v datových paketách. Hlasová komunikace může být vytvořena mezi mobilními terminály (notebook, mobilní telefon), ale také mezi stolním počítačem připojeným do místní sítě.

Kvalita hlasu je optimální v datových sítích jako jsou Wifi, 3G a EDGE. Kvalita hlasu jdoucí prostřednictvím GPRS sítě může být závislá na skutečné kapacitě sítě. Veškerý datový tok jde přes Gateway.

V případě využívání mobilních sítí (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA) je podmínkou aktivace datových hovorů na SIM kartě.

 

Volání na telefon pevné linky

 

Uživatel může provádět šifrovaně-nešifrované volání: Komunikace je plně zabezpečena mezi terminály (notebooky, mobilní telefony) a Cryptosmart Gatewayí. Tento hovor je dešifrován v Gatewayi a pak je přesměrován do pobočkové ústředny PBX/iPBX (pomocí SIP protokolu) na jakýkoliv telefon pevné linky. Tímto způsobem lze volat na každý telefon pevné linky připojený k pobočkové ústředně PBX/iPBX.

Hovor je na straně zákazníka potenciálně v nešifrovaném módu (trasa hovoru by měla být zabezpečena již existující infrastrukturou).

 

Volání ze zahraničí do národní sítě

 

Uživatel, který se nachází v zahraničí může komunikovat prostřednictvím systému Cryptosmart s uživatelem mobilního nebo pevného telefonu. Mezinárodní část hovoru je šifrována, zatímco na straně zákazníka je hovor potenciálně v nešifrovaném módu (tato trasa by měla být zabezpečena již existující infrastrukturou).

 

Šifrované SMS

 

Šifrované SMS jsou ukládané v mobilním telefonu v oddělené složce nazvané “encrypted SMS”. Komunikace prostřednictvím šifrovaných SMS je využívána hlavně v případech, kdy je malé pokrytí mobilní sítě (pro odeslání SMS stačí i slabý signál). Pro šifrované SMS se používají standardní GSM kanály.

Přístup k firemním datům

 

Uživatelé se mohou bezpečně dostat do svého firemního intranetu a k emailovým serverům v reálném čase přes mobilní nebo pevné připojení. Mohou také přistupovat do internetu přes proxy server, který se stará o zabezpečení jejich přístupu (nepoužívá se přímé připojení do internetu z terminálu).

Email server a bezpečné zprávy: Cryptosmart je kompatibilní s většinou emailových serverů jako jsou Exchange, Lotus nebo Postfix.

Web proxy: Mobilní zařízení mohou mít přístup k internetu prostřednictvím proxy serveru (nemohou mít přímý přístup na internet).

 

Ukradený nebo ztracený mobilní telefon

 

Většinu času je mobilní telefon připojen ke Gatewayi pro příjetí příchozích hovorů. V případě, kdy dojde ke ztrátě nebo zcizení mobilního telefonu, je z Gatewaye vyslán příkaz, který automaticky bezpečně vymaže veškerá data z mobilního telefonu.

Pokud není mobilní telefon trvale připojen ke Gatewayi, je pravidelně zjišťováno připojení. V okamžiku navázání spojení jsou data z mobilního telefonu vymazána.