Certifikáty společnosti PROBIN s.r.o.

Společnost PROBIN s.r.o. disponuje všemi potřebnými certifikáty a opravněními nutnými k provádění služeb:

1. Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému enviromentálního managementu

2. Certifikát potvrzující zavedení a shodu managementu kvality

3. Certifikát potvrzující přístup k utajované informaci do stupně utajení "TAJNÉ"